BOS.al

Krijimi i një faqe web në internet : Mjetet për ndërtimin

krijimi i nje faqe web

Krijimi i nje faqe web nga e para Web ose World Wide Web (www) është një rrjet i madh me informacione online. Web-i përmban të gjitha faqet web, fotografi, video dhe informacione të tjera online, të cilat mund të aksesohen nëpërmjet një browser-i web, si për shembull Google Chrome. Interneti ofron mundësinë e aksesimit të … Read more