BOS.al

Le të flasim për projektin tuaj

SEO Optimization

Optimizoni faqen tuaj në SEO me ne për tu renditur të parët në Google Search etj.

Pse SEO ka më shumë rëndësi se reklamat për biznesin tuaj !

“Search engine optimization” ka më shumë rëndësi për biznesin tuaj se sa reklamat që mund të bëni për të sepse “Search engine optimization” ju vlen për gjithmonë ndersa reklamimi kushton dhe mbaron nuk është afatgjatë.
“Search engine optimization” është rënditja juaj në Google Search dhe nëse ju nuk renditeni të parët kur një person kërkon për një biznes si ai që zoteroni ju ai me shumë gjasa do iki tek kundërshtari juaj pasi ai është më mirë në SEO.
Optimizoni faqen tuaj për SEO me profesionistët e BOS.al !

Real-Time Social Media Analytics And Market Strategy

Për të parë benefitet e SEO do marrim një use case për një Studio Arkitekturore. Cdo muaj në Shqipëri realizohen rreth 400 kërkime për studio arkitekturore apo sherbim i një arkitekti.
Sipas disa studimeve të realizuara nga DataAnalytics të ndryshëm në botë 85% e vizitorëve vizitojnë vetem faqen e parë dhe nder to 68% mjaftohen me vizitën e 5 faqeve të para.
Pra imagjinoni se cfarë potenciali apo mundesie humbet një biznes që ndodhet në faqen e dyte ?!

 50% më shumë mundësi për të gjetur klientë
 68% e gjejnë cfarë kërkojnë në 5 faqet e para
85%mjaftohen me faqen e parë në google