BOS.al

Le të flasim për projektin tuaj

Support IT

Sherbime IT - IT Support

Ne ju ofrojme shërbime IT profesionale Hardware dhe Software.

  • Instalime të Software-ve të ndryshëm në zyrat tuaja !
  • Konfifgurime të nevojshme në zyrat tuaja !

Zgjidhni profesionistët sot që të mos keni probleme nesër !

Një problem i vogel sot ju kushton shumë kohë dhe punë nesër !

BOS.al Sherbime IT

Company

BOS.al

year

2020

services

Hardware & Software

100% e sherbimeve IT hardware
Hardware 100%
100% sherbime IT software
Software 100%
100% support per krijimin e emailve
Email Support 100%