Marka Tregtare(TradeMark)

Marka (anglisht: Trademark) është çdo shenjë (simbol) që mund të prezantohet në mënyre grafike, sidomos fjalë, të përmbushur emrat e personave, vizatim, forma të produkteve, tonalitete ngjyrash që identifikon një person, organizacion, kompani ose entitet governativ.

Marka tregtare është një tregues apo shenjë dalluese e një lloji që përdoret nga individët, organizatat apo personat tjerë juridik, për të identifikuar në mënyrë të veçantë llojin e shërbimeve/produkteve tek klientët dhe për të i dalluar ato shërbime/produkte nga shërbimet/produktet e entiteteve tjera. Marka tregtare është një lloj i pronësisë intelektuale dhe në mënyrë të veçantë përmban një emër, fjalë, frazë, logo, simbol, dizajn, pamje, apo një kombinim të këtyre elementeve.
Marka mund të jetë e regjistruar (®) ose mark për produktet e një organizacioni, kompani, entitet governativ ose personi (™).

``Marka Tregtare`` dhe cilat janë detajet që e bëjnë të quhet markë

  • °Fjalët, kombinimet e fjalëve, duke përfshirë dhe emrat personalë
  • °Shënjat figurative, duke përfshirë vizatimet
  • °Format tridimensionale, duke përfshirë format e mallrave dhe amballazhet e tyre
  • °Ngjyrat, kombinimin e ngjyrave, sinjalet e dritës në qoftë se, ato paraqiten grafikisht
  • °Kombinimi i shenjave të përmendura më lart.
  • °Gërmat, numrat
nakontaktoni
contact

Na kontaktoni !

Për cdo informacion më të detajuar në lidhje me projektin tuaj !

contact

Le të flasim për projektin tuaj !

Biseda mes jush dhe nesh është busulla e një pune të mirë !

Le të flasim për iden tuaj !

Ideja juaj merr jetë nëse punohet nga specialistë të fushës !

Le të flasim për punën tuaj !

Arritjet tuaja të mëparshme do marrin tjetër seriozitet pas bashkëpunimit tuaj me ne !

Office +355 68 20 20 488

Support +355 67 57 57 595

Sale +355 68 55 55 347

Sale +355 68 555 9333

[email protected]

nakontaktoni